Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers die plezier hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

Wendbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties en haar medewerkers. Managementteam en medewerkers van de GBD gaan er gezamenlijk voor zorgen dat we fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk: op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Jaarlijkse 'APK'

De GBD maakt werk van betrokkenheid, organisatie, gezondheid en ontwikkeling. Dat zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Wij onderzoeken en monitoren dat met een jaarlijkse 'APK'. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daartoe in het programma 'Duurzame inzetbaarheid' goede handvatten aangereikt.