Kernregistraties

De GBD beheert ook registraties die van belang zijn voor gemeenten en bedrijfsvoering, maar niet wettelijk verplicht zijn.

Aanvullende gegevens

Kernregistraties zijn het gemeentelijke equivalent van een basisregistratie. Een kernregistratie kan aanvullende en actuele gegevens bevatten of andere gegevens om de werkzaamheden efficiënter te kunnen verrichten. Een bekend voorbeeld is de registratie van het aantal honden in een gemeente.

Lokale informatiebehoefte

Bij kernregistraties gelden dezelfde principes als bij de basisregistraties, maar dan alleen op gemeentelijk niveau. Niet de wet maar een collegebesluit bepaalt het verplicht gebruik. De gegevens van de kernregistraties voorzien in de eerste plaats in een lokale, gemeentelijke informatiebehoefte.