Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de aanslag die u ontvangen heeft of met de WOZ-waarde die daarop vermeld staat.

Bezwaar en beroep

U kunt eenvoudig bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde. Dit doet u via belastingbalie.drechtsteden.nl of door het bezwaarformulier naar ons op te sturen. Dit formulier staat op de website van uw eigen gemeente.

U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat u ten onrechte een bepaalde belasting krijgt opgelegd. Neem dan contatct op met uw gemeente.

Bent u het niet eens met de reactie van de gemeente, dan kunt u in beroep gaan tegen de uitspraak. Dit doet u bij de rechter. De GBD treedt daarbij op namens de gemeente.

www.zelfwozbezwaarmaken.nl

Vindt u het lastig om met DigiD in te loggen? In dat geval kunt u ook eenvoudig bezwaar maken via www.zelfwozbezwaarmaken.nl