Kadastrale werkzaamheden

De GBD levert uiteenlopende diensten die van belang zijn voor kadastrale oppervlaktes, aanduidingen en transacties, bijvoorbeeld:

Grondtransactietekening

Wij maken tekeningen waarop duidelijk wordt aangegeven welke gronden door de gemeente worden verkocht, aangekocht, verhuurd of in (erf)pacht uitgegeven.

Kadastrale aanwijs

Wij vertegenwoordigen de gemeente bij de aanwijs van gemeentelijke percelen en grenzen en treden daarbij op als deskundige partij.

Kadastrale splitsing

Wij vragen namens de gemeente splitsingen aan bij het Kadaster en treden op als deskundige partij.