Waarderen WOZ

De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Wettelijke verplichting

Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde. Landelijk wordt toezicht op de uitvoering van deze wet gehouden door de Waarderingskamer in Den Haag.

Hoe waarderen wij uw woning?

Het bepalen van de WOZ-waarde gebeurt dus in stappen. In onderstaand animatiefilmpje wordt nogmaals helder uitgelegd hoe een WOZ-waarde tot stand komt.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente of in de bijsluiter gemeentelijke belastingen WOZ-beschikking.