2019

Nieuwsberichten van 2019.

 • Berekening OZB tarieven

  Eind februari worden de aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden. Op die aanslag staat onder andere het bedrag van de onroerende zaak belasting (ozb).

 • Wat is de BAG?

  Ieder bestaand gebouw in Nederland staat met onder andere straatnaam en nummer in de BAG geregistreerd. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 • GBD Netwerk

  Wij hebben een regionaal, landelijk en internationaal netwerk

 • Wet WOZ

  De waardering van onroerende zaken is landelijk geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet verplicht gemeenten om jaarlijks voor alle onroerende zaken in de gemeente een waarde vast te stellen, dat is de WOZ waarde.