Waardebepaling bedrijfsvastgoed

In de factsheet Waardebepaling Bedrijfsvastgoed ziet u hoe wij komen tot een onderbouwde waarde van courant bedrijfsvastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden, horeca en winkels.

Factsheet waardebepaling bedrijfsvastgoedGemeenten moeten volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) voor al het vastgoed jaarlijks een WOZ-waarde vaststellen. Uiteraard moeten deze waarden aan de eisen van de Wet WOZ voldoen. Ze moeten onder andere gebaseerd zijn op geanalyseerde marktinformatie en aansluiten op marktniveau.

In de factsheet 'Waardebepaling Bedrijfsvastgoed' geven we beknopt aan hoe wij komen tot een onderbouwde waarde van courant bedrijfsvastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden, horeca en winkels. Tevens lichten we hierin enkele begrippen toe. Deze factsheet is bedoeld voor belanghebbenden die vragen hebben over de waardebepaling van courant bedrijfsvastgoed en is een aanvulling op het taxatieverslag niet-woningen.