Woonlastenoverzicht Drechtsteden 2023

De gemiddelde woonlasten in de regio Drechtsteden

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden zette de drie belangrijkste woonlasten (de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de OZB voor huishoudens met een koopwoning) op een rij en vergeleek deze met het gewogen Nederlands gemiddelde.
Wilt u weten in welke Drechtsteden gemeente inwoners de hoogste en in welke gemeente inwoners de laagste lokale woonlasten betalen, download dan de infographic:

Infographic Lokale Woonlasten 2023

Woonlasten Drechtsteden 2023

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Schalk, senior onderzoeker, via jma.schalk@drechtsteden.nl of  telefoonnummer (078) 770 3914.