Informatie

Analyse en dashboard

Om beleids- en bestuurlijk vraagstukken op te lossen wordt steeds meer gebruik gemaakt van een data gedreven aanpak. Daarbij wordt data omgezet in informatie. Het SmartDataCenter kan dit in de eerste plaats faciliteren door het uitvoeren van analyses. Daarnaast biedt het SDC ook het ontwikkelen van dashboards aan als dienst. Waar nodig schakelt het SDC gespecialiseerde hulp in van marktpartijen. De aanpak van beide werkwijzen is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat zowel de vraagarticulatie als het zoeken van oplossingen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever gebeurt.

Het omzetten van data naar informatie kan op allerlei domeinen, van sociaal tot bedrijfsvoering.

computer

Datascience

Wanneer beleids- of bestuurlijke vraagstukken daarom vragen faciliteert het SDC het gebruik van datascience en predictive data analitics. Wij werken aan het vergroten van onze kennis en kunde op dit gebied. Indien nodig betrekt het SDC de juiste professionele ondersteuning uit de markt.